Menneskeskjebner i Nord-Irland

Av: Jan Erik Mustad
Forlagsredaktør i Høyskoleforlaget
BOKOMTALE – Annette Groth, Nord-Irland. Den vanskelige veien – dokumenter, Cappelen 1999


Annette Groths Nord-Irland. Den vanskelige veien er nylig kommet på Cappelens Forlag. Boken er Groths første, og det ikke overraskende at hun velger nettopp Nord-Irland konflikten som tema for sin første utgivelse. Konflikten har nemlig stått sentralt i Groths arbeid, både som journalist og korrespondent., og hun har fulgt begivenhetene i Nord-Irland på nært hold de siste femten årene. Det er det denne boken bærer preg av. Den viser den vanskelige veien nordirene har gått i en konstant søken etter fred, og hvordan tro og håp gang på gang er blitt avløst frustrasjon og sinne. Og Groth er smertelig klar over at de1,6 millioner innbyggerene i Nord-Irland ikke er kommet til veis ende på denne veien, men at et viktig og langt steg ble tatt 10. april 1998 da fredsavtalen for Nord-Irland ble undertegnet. At dette er et høyst aktuelt tema ble stadfestet da årets fredspris gikk til to av hovedaktørene i fredsprosessen, nasjonalisten John Hume og unionisten David Trimble. Med andre ord, et meget gunstig tidspunkt å lansere en slik bok på.

Boken er en journalistdokumenter, hvor Groths utallige oppdrag er ført i pennen, og vevd sammen til et lappeteppe som dekker de fleste aspekter av denne konflikten. De forskjellige historiene viser krigens mange ansikter, og hvordan mennesker der prøver å leve helt ordinære liv i skyggen av de trusler som har preget Nord-Irland de siste 30 årene. Det er mennesker som har vært utgangspunktet for forfatteren, og de forskjellige skjebnene som blir skildret, viser på en utsøkt måte hvordan hatet har slått grobunn.

Og la det være sagt med en gang. Forfatterens personlige stil blandet med en meget god formidlingsevne gjør denne boken ekstra leseverdig. Det er en fremstilling som gir innsikt og perspektiver som ellers ofte forsvinner bak journalistikkens overskrifter, Groth har klar noe de fleste journalister strever med og sjelden klarer, nemlig å gjøre et til tider komplisert tema tilgjengelig for allmennheten. Stilen hennes skaper et engasjement hos leseren som øker i takt med forståelse av konflikten, og det menneskelige snittet gjør at forfatterstemmen holdes i bakgrunnen. Dette bevisste valget gjør at fremstillingen blir både nøytral og balansert, noe som kan være svært vanskelig i en slik konflikt. Selv om intervjuobjektene stadig bruker termer som "den andre siden", "fienden", "den andre verden" og "krysse fredslinjen" for å forklare hvordan deres egen bakgrunn gir historisk legitimitet til de skillelinjer som har preget Nord-Irland i århundrer, gir forfatterens refleksjoner og overganger inntrykk av nøytralitet. Men selv om Groth utgangspunktet er regionenes menneskeskjebner, betyr ikke det at den politiske dimensjonen er utelatt. Tvert imot, forfatteren viser en dyp forståelse av fredsprosessen, og hvordan de alle måtte endre sin innstilling og holdning til motparten for at en fredsavtale kunne underskrives. Den eneste ikke-nordirske politikeren som inkluderes er Minister for Nord-Irland, Mo Mowlam som har hatt stor betydning for partene i forhandlingene.

Boken gir dermed et helhetlig innblikk i en konflikt som forhåpentligvis snart nærmer seg en slutt. Historien om Robert Lindsay Mason er et godt eksempel på hvor trøtte det store flertallet er av krig. Han sier; "jeg er en representant for det tause flertallet her." (s. 197), og at det naturligvis bare er tilfeldig hvilken side man vokser opp på. Hans engasjement i politikken er noe Nord-Irland nå trenger for at de forskjellige samfunn kan bygge opp tillit til hverandre.

Det er en glede å konstatere at en etterlengtet bok som denne så absolutt lever opp til forventningene. Den bør kunne brukes på mange nivåer, spesielt ettersom oppdaterte faktaoversikter finnes bak i boken. Dette gjør at boken anbefales på det varmeste.

[Tilbake]

Siste publikasjoner

29.03.2017

Storbritannia kan gå i oppløsning
[Les mer]

NY BOK!Se og kjøp boken her!
Jan Erik Mustad - Ragnhilds vei 3, 4633 Kristiansand, Norway - Tlf: 38 02 80 87 (priv), +47 47 91 30 10 (mob)
E-post: jan.e.mustad@uia.no

 Powered by Makeweb