CURRICULUM VITAEJan Erik Mustad

Førstelektor ved Universitet i Agder

Institutt for fremmedspråk og oversettelse

Fakultet for Humaniora og pedagogikk

Boks 422, 4604 Kristiansand

Hjemmeadresse: Ragnhilds vei 3, 4633 Kristiansand, Norge

Tlf: + 47 47 91 30 10 (mob) - +47 38 14 20 53 (jobb)
E-post: jan.e.mustad@uia.no
www.janerikmustad.no
Twitter: @UiaMustad
Snapchat: UiaMustad
Facebook: https://www.facebook.com/janerikmustad/
Academia.edu: https://agder.academia.edu/JanErikMustad
Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Jan_Erik_Mustad
   
Utdannelse:  
1985 Universitetet i Oslo - Ex.phil
  Agder DH, engelsk grunnfag
1987 Agder DH, engelsk mellomfag
1988-1989 Agder DH, U-landsstudiet
1989-1990 Universitetet i Oslo, historie grunnfag
1990-1993 Universitetet i Bergen/Agder DG, engelsk hovedfag (cand.phil)
2002-2003 Kurs i Universitets- og høyskolepedagogikk, Høgskolen i Agder
   
Praksis:  
1985-1986 Vikarlærer, Kristiansand kommune (engelsk, tysk og samfunnsfag)
1988 Vikarlærer (samme som ovenfor)
1989 Lærer for EF Language Travel, sommerskole Brighton
1990 London Coordinator, EF Language Travel, London
1990-1993 Timelærer v. Agder DH - britiske og amerikanske studier
1991 Timelærer v. Folkeuniversitetet Agder, britisk og amerikansk litteratur
1992 Foreleser TAKE CREDIT, deltid. Engelsk grunnfag, NTNU - britiske og amerikanske studier
1993-1994  Timelærer Folkeuniversitetet Agder, Cambridge First Proficiency
1994-1997 Høgskolelektor i Britiske, Høgskolen i Agder. Hovedansvar for York-tur. Adm. leder for engelsk i lærerutdanningen
1994-1996 Foreleser TAKE CREDIT (se ovenfor)
1997-1998 Amanuensisvikarer/Universitetslektor i britisk kunnskap, IBA, Universitetet i Oslo
1998-2004 Redaksjonsansvarlig/forlagsredaktør i Høyskoleforlaget AS
1999 Underviste mellomfagskurs ved Høgskolen i Telemark, "Modern British Politics"
2001 Timelærer i britiske studier, Høgskolen i Telemark

2004-2005

 

Høgskolelektor i amerikanske studier, Høgskolen i Telemark
2004-2007

Forlagsredaktør i Fagbokforlaget AS

2007-2009

Forlagssjef i Portal forlag AS

2009-dd Universitetslektor/førstelektor, Universitetet i Agder

 

Arbeider:

 
1. "Afrikansk litteratur: God lesing eller akademisk u-hjelp?" Perspektiv nr. 1, 1992.
2. "Interpreting the Trickster in Chinua Achebe's Things Fall Apart and Anthills of the Savannah, paper på The Sixth Nordic Conference of English Studies (Nordic Association of English Studies - NAES) på Univ. i Tromsø. Utgitt i Proceedings.
3. "The Political Importance of Chinua Achebe's Anthills of the Savannah" - upublisert.
4. "The use of Literary Theories in the Study of African Literature" - upublisert.
5. Anmeldelse av New Trends and Generations. African Literature Today nr. 20, edited by Majorie Jones and Eldred Durosimi Jones i Journal of Modern African Studies, nr. 2, 1997.
6. "Winds of Change - The New Labour Approach to the Northern Ireland Conflict" - paper på The Seventh Nordic Conference of English Studies, NAES, Turku, Finland - Utgitt i Proceedings.
7. Jørgen Sevaldsen, Ole Vadmand og Jan Erik Mustad, 1999, Contemporary British Society, Høyskoleforlaget, Kristiansand.
8. Jørgen Sevaldsen, Ole Vadmand og Jan Erik Mustad, 2001, Contemporary British Society, Akademisk Forlag 5th. edition & Studentlitteratur 1st. edition, København/Lund.
9.Tony Blair som fredsmegler og utenrikspolitiker, Fokus Europa nr.1, 2002.
10. Prisen Tony Blair Betaler. Storbritannia og USA alene mot Irak?, Fokus Europa nr. 4, 2002.
11. Er fredsprosessen i Nord-Irland verd å redde?, Fokus Europa nr. 5, 2002
12. Storbritannias tredje vei fører ikke enda til Euro(pa), Språk og
språkundervisning
, nr.4, 2002.
13. Storbritannia og Irak, Fokus Europa, nr. 1 2003. 
14. Storbritannias ettermæle. Britenes plass i internasjonal politikk etterIrak-krigen, Fokus Europa, nr. 2 2003.
15. Lin Åm og Jan Erik Mustad "Us' versus 'Them". Football Supporters and Cultural Identity, Språk og språkundervisning, nr. 2 2003.
16. Kampen om sannheten og makten, Fokus Europa, nr. 3, 2003
17. Hvordan formidle den varme kunnskapen? Er forelesningen den rette formen for å formidle det gode innholdet? Artikkel i forbindelse med kurset i Universitets og høyskolepedagogikk. Trykket i høyskolens kompendium, 2003.
18. Ny konservativ leder, Fokus Europa, nr. 4, 2003
19. Jens Olav Simensen, Morgan Andersen og Jan Erik Mustad, 2004, Da fagbevegelsen inntok idretten. Historien om NISO, Vigmostad og Bjørke AS, Bergen
20. Annabelle Despard, Ulla Rahbek og Jan Erik Mustad, 2005, Texts in Time. British Cultural Narratives from Defoe to Blair. Fagbokforlaget AS, Bergen
21. Jørgen Sevaldsen, Ole Vadmand og Jan Erik Mustad, 2005, Contemporary British Society, Akademisk Forlag. 7. utgave.
22. Tony Blair utfordrer Europa, Fokus Europa, nr. 4, 2005
23. Jan Erik Mustad og Ulla Rahbek (eds.), 2006, A very Short Introduction to the History of the United Kingdom. Fagbokforlaget, Bergen
24. "Remembering Suez. What did Britain Learn from the International Crisis that Changed the World Order?" i British Politics Review, vol.2, No.  2006.

25. "To Go or not to Go. Is that Really the Question i Språk og Språkundervisning, desember 2007.

26. "Gordon Brown, PM. A New Dawn or the Beginning of the End?" i British Politics Review, vol. 03, 2007

27. Jan Erik Mustad (2008), Demokrati og idealer. En innføring i moderne britisk politikk.
Fagbokforlaget, Bergen.

28. Haugen, Kagge, Mustad, Nordan, Rahbek, Rugset, Wangsness (2008), Reflections. En guideline til samfunnsfaglig engelsk. Aschehoug, Oslo.

29. "Thatcher's Legacy", Språk og Språkundervisning, april 2009.

30. Jan Erik Mustad (2010) Bilder av Storbritannia. Debattinnlegg og kronikker om britisk og nordirsk politikk og samfunn 1996-2007, Portal forlag, Kristiansand.
31. Jan Erik Mustad & Ulla Rahbek (2011), Colonial and Postcolonial Experiences. Essays in Honour of Peter Young, Novus Press.
32. Mustad, Sevaldsen, Rahbek, Vadmand (2012) Modern Britain. Developments in Contemporary British Society, Cappelen Damm Akademisk.
33. "Blikket på Storbritannia: Det britiske samfunnet i norsk offentlighet" i Det glemte partnerskap. Norge og Storbritannia i et nytt århundre, Bratberg & Haugevik (eds.), Akademika forlag, 2012.
33. Jan Erik Mustad, "John Major. The Underrated British Prime Minister" i British Politics Review, vol 2, 2012.
34. Haugen, Kagge, Mustad, Nordan, Rahbek, Rugset, Wangsness (2013) New Reflections, Aschehoug, Oslo.
35. Mustad, Sevaldsen, Vadmand (2014) Being British. Identity, Politics and Welfare in Contemporary Britain, Gyldendal Danmark. 
36. Jan Erik Mustad, "Does Party Politics Matter in Northern Ireland in a UK General Election?", British Politics Review, vol.11, no 2 Spring 2015.
37. Øivind Bratberg og Jan Erik Mustad, ”Mellom Tawney og Tony: Er Jeremy Corbyns sosialisme forenlig med den politiske virkeligheten i Storbritannia?”,  i Den dannede opprører. Festskrift for Bernt Hagtvet, Dreyer Forlag, Oslo, 2016. Sammen med Øivind Bratberg, UiO.
38. Øivind Bratberg og Jan Erik Mustad, ”Caught between Tawney and Tony: Is Corbyn’s Socialism Compatible with Contemporary Political realities?”, British Politics Review, vol. 10, no 4, 2015
39. "The Remains of Loyalism. Can Dissidents spark a Return to Conflict in Northern Ireland?", British Politics Review, vol. 11, Spring 2016. 
Kronikker:

Omtrent 300 kronikker for norske aviser i tillegg til bakgrunnsartikler, intervjuer og kommentarer.

Alle artiklene og kronikkene handler om Storbritannia. Disse kan leses på egen side her.

   
Medvirkning i radio og TV:
Mellom 30 og 40 opptredener hvert år siden 1997. Er ekspertkommentator for britisk politikk og samfunnsliv.
   Konsulent og medleser for norske og utenlandske forlag


Kurs og foredrag for lærere og andre faggrupper
   
Referanser:  

Professor Charles Armstrong Inst for fremmedspråk og oversettelse. Univ. i Agder
Professor Peter Fjågesund, engelsk, Høgskolen i Telemark

Professor Paul Dixon, Kingston University, London, UK

Jan Erik Mustad - Ragnhilds vei 3, 4633 Kristiansand, Norway - Tlf: 38 02 80 87 (priv), +47 47 91 30 10 (mob)
E-post: jan.e.mustad@uia.no

 Powered by Makeweb